TEKNIK SIDE INCOME - Lubuk Internet Anda !

Terma & Syarat

Laman web dan produk Teknik Side Income adalah tertakluk dibawah terma dan syarat yang telah ditetapkan seperti dibawah :

  Hak Cipta Terpelihara

 
1.       TIDAK dibenarkan mana - mana bahagian dalam halaman web ini atau produk yang dibekalkan disalin, ditiru, diedar dan dicetak dalam apa jua bentuk sekalipun tanpa mendapat persetujuan dan keizinan daripada pihak penulis & penerbit  iaitu Siti Sofiah.

2.       Produk ini terlindung dengan Hak Cipta Terpelihara daripada pihak penulis dan penerbit dibawah Akta Hak Cipta 1987 dan mana-mana undang-undang Harta Intelek yang berkaitan di negara ini.

3.       Jika didapati terdapat sebarang perubahan.

Amaran: Sebarang ubah suai dan ciplak akan didakwa!  

  Penafian

1.    Segala penerangan yang dibekalkan di dalam produk sama ada secara langsung atau tidak langsung ti dak menjamin bahawa setiap pengguna akan berjaya mengikut langkah- langkah yang diberikan walaupun pihak penerbit telah memastikan segala usaha yang diberi adalah yang terbaik.

2.    Pihak kami juga TIDAK AKAN BERTANGGUNGJAWAB untuk sebarang kerosakan atau kecederaan yang anda peroleh semasa menggunakan kaedah yang ditunjukkan dalam produk kami. Perkara ini termasuk : penggunaan mana - mana laman web Formula Buat Duit, serangan virus, kerosakan komputer, kecederaan pada diri, serangan penggodan atau segala sistem berfungsi mengikut kehendak anda.

3.   Pihak kami TIDAK MENJANJIKAN sebarang pendapatan yang akan diterima oleh pengguna. Ia bergantung kepada usaha anda sendiri.

  Jaminan Pulangan Wang

1.   Pihak kami menyediakan jaminan wang pulangan selama 100 hari dari tempoh anda mendapat produk yang kami bekalkan.

2.   Setiap permohonan pemulangan wang MESTILAH disertakan bukiti - bukti yang sah seperti bukti anda mencuba produk & arahan yang diberikan.

3.   Tempoh pemulangan wang adalah 14 Hari selepas permohonan anda disahkan lulus oleh pihak kami.


Dengan itu, sebagai pengguna produk Rahsia Teknik Side Income, anda tertakluk kepada syarat - syarat yang telah ditetapkan di atas.

Kegagalan untuk menepati salah satu syarat di atas boleh menyebabkan anda kehilangan hak sebagai pengguna kami  !
  

Make a free website with Yola